Youple AB

”Youples vision är att göra bostads­marknaden mer tillgänglig genom att förnya marknaden för bostads­finansiering.”

Diviesh Vithlani, grundare av Youple

Youple förnyar bolåne­marknaden

Vår vision är att göra bostads­marknaden mer tillgänglig genom att förnya marknaden för bostads­finansiering. Därför lanserar vi Youplelånet – ett startlån för förstagångsköpare. Vi vill lösa situationen med att många, framförallt unga, med fast inkomst och välskött ekonomi hindras från att köpa en egen bostad. Idag är allt för många hänvisade till den osäkra andrahands­marknaden där höga månads­kostnader gör det ännu svårare att spara ihop tillräckligt för en kontantinsats.

Youplelånet är ett komplement till det egna sparandet och kan utgöra upp till tio procent av bostadens pris. För att hålla ner månadskostnaden löper lånet med en låg ränta i utbyte mot en eventuell vinstdelning. Lånet har inte en fast amortering utan låntagaren bestämmer själv amorteringstakten. Lånet löses i sin helhet i samband med försäljning, dock senast efter 10 år. Med Youples startlån hoppas vi kunna öppna upp bostadsmarknaden för fler unga förstagångsköpare.

Youple grundades av Diviesh Vithlani som tidigare arbetade på Swedbank under många år. Utöver Diviesh har teamet bakom Youple erfarenheter från bland annat Handelsbanken och Spotify.

Youple i korthet

Youple AB (556975-8211) har tillstånd från Finans­inspektionen att verka som konsument­kreditinstitut och registrerad betal­tjänst­leverantör

VD

Diviesh Vithlani

STYRELSE

Joakim Karlsson (ordf.)

Lennart Francke

Charlotte Hansson

Diviesh Vithlani

Kontakta Youple

Chatta med oss

 

 08-562 699 00

Gamla Brogatan 27
111 20 Stockholm