Vanliga frågor om att låna

Youplelånet är ett komplement till det egna sparandet och kan utgöra upp till tio procent av bostadens pris. För att sänka månadskostnaden har lånet en låg ränta, en vinstdelning och du bestämmer själv hur ofta och hur mycket du vill amortera. Här besvarar vi några av de vanligaste frågeställningarna kring hur lånet fungerar.

För närvarande är räntan du betalar 3,93 procent.

Räntan har en månads bindningstid.

Vi uppdaterar räntan löpande.

När du ansöker om ett lånelöfte, behöver du fylla i vissa uppgifter om dig själv och identifiera dig med BankID. Vi tar en kredit­upplysning och gör en kredit­bedömning. Efter genomförd kreditbedömining återkommer vi med ett svar till dig, senast nästkommande dag.

Om ditt lånelöfte blir beviljat, betalar du en lånelöftes­avgift som motsvarar 1 procent av det sökta lånebeloppet.

Våra krav är utformade för att din privatekonomi inte ska äventyras.

De viktigaste kraven:

 • Du är folk­bokförd och skriven i Sverige.
 • Du har ett svenskt person­nummer.
 • Du har fyllt 18 år och är myndig.
 • Du har fast jobb (tillsvidare­anställning).
 • Du har inga betalnings­anmärkningar.
 • Du har inte haft skulder hos Kronofogden de senaste tre åren.
 • Din års­inkomst är mer än 200 000 kronor.
 • Lånet får max vara 10 procent av köpe­summan.

Det går i nuläget inte att ansöka om ett lån tillsammans. Ni kan däremot ansöka om varsitt lån. Hör av er till så hjälper vi er.

Nej, absolut inte. Om det visar sig att du inte behöver lånet är det bara att låta bli att utnyttja lånelöftet.

Ditt lånelöfte gäller endast i det område som du har valt.

Du kan förlänga lånelöftet i ytterligare 90 dagar. Avgiften för en förlängning är 1 procent av lånebeloppet.

Vi behöver en kopia av köpekontraktet och uppgifter om vilken bank som har gett dig lånelöfte för bottenlånet. Dessutom behöver vi följande uppgifter om mäklaren:

 • För- och efternamn
 • Mäklarbyrå
 • Telefonnummer
 • Kontonummer för inbetalning av handpenning

När vi har kontrollerat att villkoren i lånelöftet är uppfyllda samt att du signerat kreditavtalet elektroniskt, betalar vi ut Youplelånet till mäklarens konto som en del av din handpenning för bostadsköpet.

Med ett traditionellt blancolån betalar du löpande räntor och amorteringar. Med ett Youplelån betalar du en löpande ränta och amorterar i stället när det passar din ekonomi. Lånet löses när du säljer lägenheten, eller tidigare om du vill, dock senast efter 10 år. Du delar då med dig av en eventuell värdeökning. Se även ”Vad händer om jag bor kvar i min lägenhet när lånet löper ut?”

Om lägenheten stigit i värde när lånet löses delar du med dig av en del av värdeökningen.

1. För att komma fram till vinstutdelningen räknar vi först fram ett vinstdelningsunderlag:

Vinstdelningsunderlaget får vi fram genom att ta vinsten som du gör på sin bostadsrätt och minskar den med räntekostnaderna som du har haft för Youplelånet.

2. Nu när vi vet vinstdelningsunderlaget kan vi beräkna själva vinstdelningen:

Vinstdelningsunderlaget bestäms av ditt Youplelåns andel av köpesumman multiplicerat med en vinstandelsfaktor på 2.

Vinstdelningsunderlaget kan maximalt uppgå till 20 procent då Youplelånet inte får vara större än 10 procent av köpesumman.

Använd vår kalkylator för att undersöka hur vinstdelningen blir vid olika scenerier.

Skulle du sälja lägenheten med en förlust uteblir vinstdelningen. Du är dock fortfarande skyldig att betala tillbaka pengarna du lånat.

Lånet ska lösas senast efter 10 år. Du kan lösa det tidigare om du vill.

Ja, du kan närsomhelst amortera delar av ditt lån.

Du kan lösa lånet när du vill, men senast vid löptidens utgång vilket är efter 10 år.

När du löser lånet i förtid, utan att sälja din bostad, baseras vinstdelningen på en marknadsvärdering utförd av oberoende mäklare. Processen för detta beskrivs detaljerat i Allmänna villkor för låntagare.

Vid löptidens utgång måste lånet alltid lösas. På samma sätt som när du löser lånet, utan att sälja din bostad, baseras vinstdelningen på en marknadsvärdering utförd av oberoende mäklare. Processen för detta beskrivs detaljerat i Allmänna villkor för låntagare.

När du tar ett Youplelån, betalar du en lånelöftesavgift på 1 procent av lånebeloppet och när du löser lånet betalar du en inlösenavgift på 1 procent av lånebeloppet.

Om du blir försenad med en betalning utgår en påminnelseavgift på 60 kronor och eventuell dröjsmålsränta motsvarande Riksbankens referensränta plus 8 procent. Vid eventuellt inkassokrav utgår en lagstadgad inkassokostnad på 180 kronor.

När din ansökan har blivit granskad och godkänd av Youple meddelar vi dig. Du kan då logga in på www.youple.se och där betala lånelöftesavgiften med ditt Mobila BankID genom en direktbetalning via din internetbank.

Vi samarbetar med PayEx AB och i dagsläget kan du betala via Swedbank, Handelsbanken och SEB. Om du har en annan bank kontakta oss på så hjälper vi dig.

Nej, lånelöftesavgiften är en administrativ avgift och fås inte tillbaka.

Ett Youplelån betalas endast ut om bostadsrättsaffären har förmedlats av en registrerad fastighetsmäklare. Samma sak gäller när du säljer din bostad.