Vanliga frågor om att investera

Investera i bostadsrättsmarknaden via Youple. Här får du svar på de vanligaste frågorna om denna investeringsform.

Ja, låntagaren betalar ränta till dig. Räntan är rörlig och är för närvarande 2,91 procent av det aktuella lånebeloppet. Netto, efter Youples serviceavgift, får du en årlig avkastning på 1,46 procent. Utöver det betalar låntagaren en lånelöftesavgift till dig, och du får även del av den eventuella vinsten. Se nedan hur vinstdelningen fungerar.

Youples serviceavgift baseras på räntan och är för närvarande 1,46 procent av det aktuella lånebeloppet. Avgiften dras automatiskt i samband med ränteutbetalningen.

Nej, inte utöver serviceavgiften.

För att en ansökan ska publiceras på Youples marknads­plats, måste lån­tagaren först klara vår strikta kreditprövning. Bara personer med tillräckligt god betalningsförmåga blir godkända och får sina låneansökningar publicerade. Vi verifierar de uppgifter vi får från låntagaren genom en kreditupplysning från kreditupplysningsföretaget Bisnode. Därefter gör vi en kvar-att-leva-på kalkyl för att bedöma hur stort bostadsköp låntagaren har förmåga att klara av.

Några av de viktigaste kraven är att:

  • Låntagaren har fast jobb (tillsvidareanställning).
  • Låntagaren inte har betalningsanmärkningar.
  • Låntagaren inte har skulder hos Krono­fogden.

Vi förmedlar endast lån till personer som ska använda lånet som en del av sin finansiering för ett bostadsrättsköp. Lånen får med andra ord inte användas för konsumtion, renoveringar eller för att lösa andra lån. Vi förmedlar heller inte lån till köp av villor, radhus eller fritidshus. Vi ställer också krav på att låntagaren ska ha en egen insats på minst 5 procent av köpesumman.

Vem som till slut beviljas ett lån bestämmer du och de andra investerarna. Ett lån har 30 dagar på sig att bli finansierat.

Ja, även juridiska personer kan investera. Kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig att starta ett företagskonto.

Om ett lån du har investerat i inte får full finansiering inom 30-dagarsperioden, återbetalas din investering.

När en ansökan får full finansiering och förvandlas till ett lånelöfte, betalar låntagaren en lånelöftesavgift på 1 procent. Efter avdrag för Youples kostnader (0,5 procent) får du 0,5 procent i lånelöftesintäkt vilket motsvarar en årseffektiv avkastning på 2 procent.

Låntagaren har då möjligheten att förlänga sitt lånelöfte ytterligare 90 dagar mot en ny lånelöftesavgift på 1 procent. Om låntagaren tackar nej till en förlängning återbetalar Youple din del av lånelöftet till dig. Lånelöfte kan endast förlängas en gång.

Om lägenheten stigit i värde när lånet löses delar låntagaren en del av värdeökningen med de investerare som finansierat Youplelånet.

1. För att komma fram till vinstutdelningen räknar vi först fram ett vinstdelningsunderlag:

Vinstdelningsunderlaget får vi fram genom att ta vinsten som låntagaren gör på sin bostadsrätt, minskar den med räntekostnaderna som låntagaren haft för Youplelånet samt också med ett schablonavdrag på 22 procent för låntagarens reavinstskatt på vinsten.

2. Nu när vi vet vinstdelningsunderlaget kan vi beräkna själva vinstdelningen:

Investerarnas andel av vinstdelningsunderlaget bestäms av Youplelånets andel av köpesumman multiplicerat med en vinstandelsfaktor på två.

Investerarnas andel av vinstdelningsunderlaget kan maximalt uppgå till 20 procent då Youplelånet inte får vara större än 10 procent av köpesumman.

3. Till sist drar vi av Youples ersättning:

Investerarna behåller 80 procent av vinsten efter avdrag för Youples ersättning på 20 procent

Skulle låntagaren sälja lägenheten med en förlust uteblir en vinstdelning. Låntagaren är dock fortfarande skyldig att återbetala Youplelånet i sin helhet.

Youplelånet begränsar inte hur länge man får bo i sin lägenhet. Om låntagaren vill bo där längre än lånets löptid, 5 år, låter Youple en oberoende mäklare värdera lägenheten.

(I Allmänna villkor för investerare kan du läsa mer om hur denna värdering går till). Låntagaren får sedan lösa lånet samt dela med sig av en eventuell värdeökning.