Investera smart och gör nytta med Youple

Hos Youple kan du bygga upp en portfölj med investeringar i Youplelån för bostadsrätter i Storstockholm.

Ett Youplelån är ett lån utan säkerhet på upp till 10% av bostadsrättens köpesumma. Lånet betalas via en kombination av ränta och vinstdelning. Vinstdelningen gör att du som investerare får möjlighet att ta del av bostadsrättens eventuella värdökning samtidigt som den håller ned räntan och därmed de löpande månadskostnaderna för låntagaren.

Youple AB

Checkbox

Ett komplement till sparande

Youplelån är en ny investeringsform som kompletterar sparande i fonder och aktier.

Checkbox

Löpande ränta varje halvår

Den rörliga räntan baseras på de fem största bankernas boräntor.

Checkbox

Du får del av den eventuella vinsten

När låntagaren flyttar delar den med sig av sin vinst.

Youplelån är en ny investeringsform som kompletterar sparande i fonder och aktier.

Den rörliga räntan baseras på de fem största bankernas boräntor.

Om låntagaren säljer med vinst är du med på en vinstdelning.

Youplelånet är en del av kontantinsatsen

Du kan låna upp till 85 procent av banken med bostaden som säkerhet. Youple gör det möjligt för familj, vänner och andra investerare att erbjuda dig ett lån till kontantinsatsen på upp till tio procent av bostadens pris. Resten står du själv för.


Bottenlån (85%)
Övrig finansiering (15%)
Youplelånet (1-10%)

Så funkar det att investera, steg för steg

Botan­isera bland låne­ansökningar

Titta på låne­ansök­ningar och följ utveck­lingen i olika områden. Endast de lån­tagare som har passerat våra strikta krav får sin låne­ansökan publi­cerad. Både du och lån­tagarna är ano­nyma.

Invest­era och bygg din port­följ

Skapa din egen bostadsportfölj genom att investera i låneansökningar. Minsta belopp är 1 000 kronor. Diversifiera din bostadsportfölj genom att välja olika lån och områden. En låneansökan har 30 dagar på sig att få full finansiering.

Lånelöfte

Låne­löftet, som gäller i 90 dagar, gör det möjligt för lån­tagaren att delta i bud­givningar. Under den tiden är dina pengar bundna. Som kompen­sation får du ett belopp mot­svarande en halv procent av din invest­ering.

Lån­tagaren köper en lägenhet

När köpe­kontraktet är på­skrivet, betalar Youple ut lånet till mäklarens klient­medels­konto som en del av hand­penningen.

Följ din invest­ering

Din investering följer bostadsrättsmarknadens utveckling i området där du investerat, enligt Youples vinstdelningsmodell. Följ utvecklingen av din investering under Mina investeringar. Diversifiera gärna din bostadsrättsportfölj genom att investera i fler låneansökningar och områden.